aktualizace 1.7. 2017

 30.6. KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Za jeden provaz (zde je aktivní odkaz na webové stránky projektu www.vctu.cz/zajedenprovaz), jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov.“

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, přístupové informace pro přihlášení do stránek MŠ U Bertíka a přístup k podrobnějším informacím ze života naší MŠ získáte VE ŠKOLCE.

 

 

Zápis do mateřské  školy „U Bertíka“ na  šk.r.2017/2018

Letošní zápis v elektronické podobě.
Vydávání žádostí  14. 4. 2017 – 11. 5. 2017
na internetové adrese: https://zapisydoskol.liberec.cz/
Zde naleznete všechny potřebné informace

Po vygenerování žádosti vytisknete, necháte potvrdit u Vašeho pediatra, a ve čtvrtek 11. 5. 2017 v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin odevzdáte v MŠ U Bertíka , Purkyňova 458/19 ( pro obě  budovy)

 S sebou:

 1.  OP zákonného zástupce

2. rodný list dítěte

3. kartičku pojištěnce dítěte

4. originál potvrzení od lékaře ( pro ověření kopie)

Pokud nezvládnete, máte možnost dne 24. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 přijít do budovy mateřské školy v Purkyňově ulici .